domingo, 20 de setembro de 2009

NOVELA RUY & AUTUORI

Grande Ruy... ajudando a afundar o barco do Flu.